วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบ O-net ปี 51 วิชาคณิตศาสตร์ (ปีการศึกษา 2550)เฉลย คณิตศาสตร์ รหัสวิขา 04
1. 1  2. 2  3. ได้ -10 ไม่มีคำตอบ  4. 3  5. 1  6. 4  7. 2  8. 1  9. 3  10. 2
11. 2  12. 2  13. 3  14. 4  15. 4  16. 4  17. 4  18. 3  19. 1  20. 1 
21. 2  22. 3  23. 1  24. 3  25. 4  26. 3  27. 2  28. 1  29. 4  30. 4
31. 2  32. 3  33. 2  34. 3  35. 3  36. 4  37. 2  38. 4  39. 1  40. 2ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น