วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบ O-net ปี 51 วิชาวิทยาศาสตร์ (ปีการศึกษา 2550)เฉลยวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิขา 05
1.3  2.2  3.2  4.4  5.1  6.4  7.1  8.2  9.3  10.1
11.3  12.1  13.4  14.3  15.2  16.1  17.4  18.3  19.1  20.2 
21.2  22.1  23.4  24.2  25.1  26.2  27.1  28.4  29.3  30.4
31.1  32.2  33.4  34.4  35.1  36.2  37.3  38.3  39.2  40.3
41.3  42.2  43.4  44.3  45.2  46.4  47.3  48.1  49.3  50.4
51.2  52.1  53.1  54.1  55.2  56.-  57.4  58.2  59.4  60.-
61.4  62.3  63.2  64.4  65.2  66.4  67.3  68.1  69.2  70.1
71.1  72.1  73.4  74.3  75.1  76.2  77.1  78.3  79.4  80.4


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น